ZAWIADOMINIE O WYBORZE NAJKORZYSTIJESZEJ OFERTY NA:

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Środowiskowy Dom Samopomocy

przy ul Zamkowej 16A w Elblągu

„ Remont chodników i podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku
Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Zamkowa 16A w Elblągu”

POBIERZ PLIKI:

1. Oferta 

2. Umowa wzór

3. Klauzula informacyjna

4. Zapytanie ofertowe

5. Oferta (edytowalna)