Adres: ul. Traugutta 38, 82 - 300 Elbląg
tel. 55 643 59 30

Do naszego domu przyjmowane są osoby z problemami natury psychicznej tj: depresja, nerwica, zaburzenia lękowe, zmiany psychoorganiczne, demencja starcza (w tym choroba Alzheimera) oraz innymi chorobami współistniejącymi.

Głównym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest poprawa funkcjonowania osób wykazujących przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych poprzez indywidualne, grupowe i środowiskowe oddziaływanie terapeutyczno- rehabilitacyjne, w tym wsparcie rodzin. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz rozpoznanie potrzeb socjalnych uczestników. 

Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje zadania w zakresie rehabilitacji i przysposobienia społecznego. Dla uczestników domu organizowane są: zajęcia plastyczno- manualne, muzykoterpia, zajęcia krawieckie, gry stolikowe, rozwijanie zainteresowań literaturą, sztuką i prasą, treningi pamięci, zajęcia kulinarne, zajęci kosmetyczno- fryzjerskie, zajęcia sportowo- rekreacyjne ( min .rzut podkową, kręgle, dart). Prowadzona jest również rehabilitacja grupowa i indywidualna. Organizujemy także zajęcia kulturalno- oświatowe, koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, wyjścia do kina, teatru, galerii, spacery, wycieczki krajoznawczo- rekreacyjne.