Adres: ul. Podgórna 1, 82 - 300 Elbląg
tel. 55 625 61 90

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką dla osób z chorobą Alzheimera. Placówka typu C, przeznaczona jest dla osób wykazujących zaburzenia czynności psychicznych. Znaczącą większość uczestników stanowią osoby starsze, żyjące z chorobą Alzheimera oraz innymi chorobami otępiennymi.

Formy wsparcia świadczone przez placówkę to:
- pobyt dzienny dla 31 osób,
- krótkoterminowy pobyt całodobowy dla 5 osób.

Ważnym elementem funkcjonowania placówki jest także współpraca z rodzinami uczestników.


Pobyt dzienny w ŚDS to kompleksowe wsparcie uczestnika poprzez:
1) zapewnienie profesjonalnej opieki,
2) realizowane w placówce różnorodne formy treningów indywidualnych potrzeb każdego uczestnika (metody stosowanej terapii mają działanie wielokierunkowe, opierają się na tkwiącym w uczestniku potencjale),
3) udział w organizowanych przez placówkę spotkaniach integracyjnych, wycieczkach, imprezach okolicznościowych,
4) wsparcie psychologiczne.
Pobyt całodobowy to forma wsparcia mająca na celu odciążenie rodziny w opiece nad chorym, a poprzez to umożliwiająca jej prawidłowe je funkcjonowanie. Rodziny i opiekunowie uczestników ŚDS mogą liczyć na edukację w zakresie opieki nad chorym oraz radzenia sobie z problemami.

Placówka zapewnia każdemu z uczestników bezpieczeństwo, pełną akceptację oraz szacunek.