ul. Zamkowa 16A, 82-300 Elbląg
tel. 55 625 61 60

Środowiskowy Dom Samopomocy ul. Zamkowa 16A jest placówką dziennego pobytu dla osób przewlekle psychicznie chorych powyżej 18 roku życia. Celem działalności domu jest zapobieganie izolacji psychicznej, stworzenie warunków bezpiecznego przebywania poza domem, rozwijanie wszelkich zainteresowań, pasji i zapewnienie prawidłowej organizacji czasu wolnego. W naszym domu każdy uczestnik ma możliwość spędzić ciekawie i mile czas uczestnicząc w zajęciach na poszczególnych pracowniach. proponowane formy terapii: arteterapia, witraż metodą Tiffaniego, zajęcia krawiecko - rękodzielnicze, komputerowe (możliwość korzystania z Internetu), kulinarne, praktyczne - techniczne (kącik stolarski), muzykoterapia, kynoterapia, terapia ruchowa, zajęcia sportowe w tym doskonalenie umiejętności gry w bilard, tenis stołowy. Organizujemy spacery, wycieczki, przejażdżki rowerowe, wyjścia do kina, teatru.
Środowiskowy Dom Samopomocy otoczony jest terenem zielonym w którym uczestnicy w okresie wiosenno - letnim mogą spędzać czas na świeżym powietrzu i brać udział w organizowanych piknikach. Placówka posiada również boisko sportowe.