Główną misją działalności domu jest poprawa funkcjonowania osób zaburzonych i chorych psychicznie, poprzez indywidualne, grupowe i środowiskowe oddziaływanie terapeutyczno- rehabilitacyjne na uczestnika z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i możliwości przy jednoczesnym zachowaniu prawa jednostki do wolności, samodzielności, suwerenności i godności.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Elblągu to dzienny ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi (ŚDS typ A i C), który prowadzi działalność w trzech miejscach:

ŚDS typ A – dzienny ośrodek wsparcia dla dorosłych osób przewlekle chorujących psychicznie - 50 miejsc dla osób, które nie wymagają leczenia szpitalnego
ul. Zamkowa 16A, 82-300 Elbląg
tel./fax (55) 625-61-60
e-mail:

ŚDS typ C – dzienny ośrodek wsparcia dla dorosłych osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych- 31 miejsc pobytu dziennego oraz 5 miejsca pobytu krótkoterminowego.
ul. Podgórna 1, 82-300 Elbląg
tel. (55) 625-61-90

ŚDS typ C – dzienny ośrodek wsparcia dla dorosłych osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych- 30 miejsc
ul. Traugutta 38, 82-300 Elbląg
tel. (55) 643-59-30


Cele działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Elblągu to:

  • organizowanie oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
  • wspieranie uczestników w podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia,
  • wspieranie rodziny i bliskich osób z zaburzeniami psychicznymi w radzeniu sobie z obciążeniami wynikającymi z choroby,
  • działanie na rzecz integracji osób z zaburzeniami psychicznymi ze środowiskiem lokalnym.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Elblągu zapewnia usługi, których zakres i rodzaj wynika z programów działalności ŚDS, rocznych planów pracy oraz zgodnie z indywidualnymi planami postępowania wspierająco-aktywizującego, opracowywanych oddzielnie dla każdego z uczestników, obejmuje w szczególności:

  • treningi funkcjonowania w codziennym życiu, w tym m.in.: trening dbałości o wygląd zewnętrzny,
  • trening higieniczny,
  • trening kulinarny,
  • trening umiejętności.