Środowiskowy Dom Samopomocy

Ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększania zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej.

Środowiskowy dom samopomocy świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Domy, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla: a) osób przewlekle chorych; b) osób upośledzonych umysłowo; c) osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.