Dofinansowania 2024


Dotacja celowa na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 2024 rok

Dotacja celowa na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z działalnością bieżącą sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zadanie:

Remont pokrycia dachowego i instalacji odgromowej w Środowiskowym Domu Samopomocy ul. Zamkowa 16A w Elblągu - budynek ul. Traugutta 38

Otrzymana dotacja: 134.737,00 zł.
Całkowita wartość zadania: 134.737,00 zł.