Dofinansowania 2023


Dotacja celowa na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 2023 rok

Dotacja celowa na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z działalnością bieżącą sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zadanie:

Remont chodników i podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Zamkowa 16A w Elblągu
Otrzymana dotacja: 84.698,35 zł.
Całkowita wartość zadania: 84.698,35 zł.