Dofinansowania 2022


Dotacja celowa na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 2022 rok

Dotacja celowa na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z działalnością bieżącą sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zadanie:

Remont pokrycia dachowego i instalacji odgromowej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Zamkowa 16A w Elblągu.

Otrzymana dotacja: 122.886,08 zł.

Całkowita wartość zadania: 122.886,08 zł.