Dofinansowania 2021


Dotacja celowa na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z rozwojem sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zadanie:

Wymiana nawierzchni drogi wewnętrznej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Podgórna 1.

Otrzymana dotacja: 81.400,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 82.238,13 zł.

Dotacja celowa na finansowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, związanych z działalnością bieżącą sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Umowa nr PS-I.946.19.39.2021

Zadanie:

Wymiana stolarki okiennej w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy ul. Zamkowa 16A w Elblągu.

Całkowita wartość zadania: 132.751,29 zł.